GRUDZIEŃ 2023- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. ZIMA TUŻ- TUŻ. (04.-08.12.2023)

II. PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT. (11.-15.12.2023)

III. HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA. (18.-22.12.2023)

 

I. TYDZIEŃ: ZIMA TUŻ- TUŻ.

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw
 • rozwijanie tężyzny fizycznej
 • zachęcanie do dbania o własne zdrowie przez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • zapoznanie z pojęciem szadzi i mgły
 • poznanie litery r, R, rozwijanie słuchu fonematycznego, wyobraźni i umiejętności wypowiadania się
 • poznanie cyfry 6, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym)
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych
 • poznanie właściwości śniegu i lodu

II. TYDZIEŃ: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT.

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia
 • zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie zwyczajów związanych z Wigilią oraz charakterystycznych potraw dla wieczerzy wigilijnej
 • utrwalanie poznanych liter drukowanych wielkich i małych, rozwijanie słuchu fonematycznego
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji i liczenia, rozwijanie logicznego myślenia
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat
 • wdrażanie do niesienia pomocy osobom potrzebującym

III. TYDZIEŃ: HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA.

 • poznanie pojęcia „życzliwość”, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • czerpanie radości z obdarowywania innych, kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich
 • słuchanie kolęd, wspólne śpiewanie wybranych utworów
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu

W TYM MIESIĄCU NAUCZYMY SIĘ WIERSZYKÓW I PIOSENEK NA ŚWIĄTECZNY WYSTĘP.