PAŹDZIERNIK 2023- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA: 

I. JESIEŃ W SADZIE. (02.-06.10.2023)

II. JESIEŃ W OGRODZIE. (09.-13.10.2023)

III. JESIENNY KRAJOBRAZ. (16.-20.10.2023)

IV. DESZCZOWA POGODA. (23.-27.10.2023)

V. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA. (30.10- 03.11.2023)

 

I. TYDZIEŃ: JESIEŃ W SADZIE.

 • poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych
 • wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie
 • wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • rozpoznawanie i układanie litery o, O, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie
 • rozpoznawanie cyfry 1, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności
 • kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku)

II. TYDZIEŃ: JESIEŃ W OGRODZIE.

 • rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii
 • rozpoznawanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie
 • poznanie niektórych warzyw i ich właściwości, tworzenie zbiorów, przeliczanie
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin oraz z warzywami

III. TYDZIEŃ: JESIENNY KRAJOBRAZ.

 • odróżnianie środowiska parku i lasu
 • rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
 • doskonalenie percepcji słuchowej podczas słuchania odgłosów lasu
 • poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej
 • rozwijanie umiejętności pracy w parach
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własną pracę i umiejętności sprawdzania zadania
 • rozpoznawanie cyfry 2, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby
 • rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie umiejętności przeliczania
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni

IV. TYDZIEŃ: DESZCZOWA POGODA.

 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji
 • wprowadzenie litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania
 • rozpoznawanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3
 • poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie umiejętności współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie

V. TYDZIEŃ: MAŁA I DUŻA OJCZYZNA.

 • poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota, poszerzanie słownika czynnego
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych
 • rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • rozpoznawanie liter m, M, czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej
 • rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej

 

Nauczymy się piosenki pt. „Jesień malarka”

1. Czary mary, czary mary, krach, krach, krach!
Jesień dziś czaruje tysiącem barw.
Żółty, złoty i czerwony na pędzlu ma,
dzieciom dziś nim w noski da!

Ref.: Jabłka na czerwono, gruszki na zielono,
muchomora w białych kropek pięć,
a kropelki deszczu to na kolorowo, jeśli będzie chęć.

2. Czary mary, czary mary, pac, pac, pac!
Jesień ma malarskich tysiące prac.
I brązowy i zielony na pędzlu ma,
dzieciom dziś nim w noski da!

Ref.: Jabłka na czerwono, gruszki na zielono…

3. Czary mary, czary mary, chlap, chlap, chlap!
Skacze po kałużach siostra i brat.
Chociaż jesień chlapie deszczem, to każdy wie,
że w kolory wciąż grać chce.

Ref.: Jabłka na czerwono, gruszki na zielono…

 

Nauczymy się wierszyka pt. „Maszerują żołnierze”

(zabawa paluszkowa)

Maszerują żołnierze drogą,

tupią prawą i lewą nogą.

Maszerują żołnierze raz i dwa,

każdy w sercu Polskę ma.

Na ich czapce orzeł świeci,

kraju strzegąc od stuleci.

Gdy żołnierze maszerują,

nasze serca się radują.