LUTY 2024- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

II. WSZYSTKO JEST MUZYKĄ. (12-16.02.2024)

III. POD ZIEMIĄ, POD WODĄ. (19-23.02.2024)

IV. W KOSMOSIE. (26.02.- 01.03.2024)

 

II. TYDZIEŃ: WSZYSTKO JEST MUZYKĄ.

 • uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry
 • zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw
 • wprowadzenie litery n, N, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczania w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym
 • utrwalenie nazw emocji, min z nimi związanych, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji
 • kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu

III. TYDZIEŃ: POD ZIEMIĄ, POD WODĄ.

 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami ziemi
 • zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami
 • zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”
 • wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych w zakresie 10
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi

IV. TYDZIEŃ: W KOSMOSIE.

 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”
 • zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta)
 • poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc)
 • wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt
 • poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów
 • przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów