LISTOPAD 2023- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI. (06.-10.11.2023)

II. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY. (13.-17.11.2023)

III. NASZE CIAŁO. (20.-24.11.2023)

IV. WIADOMOŚĆ Z DALEKA. (27.11.-01.12.2023)

 

I.TYDZIEŃ: W ŚWIECIE WYOBRAŹNI.

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami
 • rozpoznawanie litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania
 • rozpoznawanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5
 • rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, sprawne poruszanie się w przestrzeni

II. TYDZIEŃ: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY.

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy
 • wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody i obserwowania jej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych
 • poznanie litery d, D, rozwijanie słuchu fonematycznego

III. TYDZIEŃ: NASZE CIAŁO.

 • poznanie części ciała i roli niektórych organów
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji
 • zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów, kształcenie zmysłów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozumienie, że ruch to zdrowie
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości, rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • poznanie litery y, Y, utrwalanie nazw części ciała, rozwijanie słuchu fonematycznego

IV. TYDZIEŃ: WIADOMOŚĆ Z DALEKA.

 • zapoznanie z zawodem listonosza, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości
 • utrwalenie numeru alarmowego 112, oswajanie z udzielaniem pomocy poprzez dzwonienie pod numer alarmowy 112 
 • utrwalanie pojęć „duży” i „mały”, utrwalenie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odwzorowywania oraz przeliczania
 • zapoznanie z instrumentem dętym- symbolem Poczty Polskiej
 • poznanie litery k, K, kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej