grudzień – zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Categories :

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I KULINARNE WYZWANIA (4.12.2023 – 8.12.2023)

II ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ (11.12.2023 – 15.12.2023)

III WITAMY NOWY ROK (18.12.2023 – 22.11.2023)

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I KULINARNE WYZWANIA (4.12.2023 – 8.12.2023)

 • wzbogaca wiedzę na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych;
 • rozwija kompetencje matematyczne;
 • rozwiązuje zagadki;
 • rozwija orientację przestrzenną;
 • doskonali zmysł dotyku;
 • doskonali umiejętność respektowania reguł podczas zabaw z innymi dziećmi;
 • pełni rolę gospodarza podczas wizyty gości – Górników i Mikołaja;
 • potrafi okazać wdzięczność za prezent;

II ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ (11.12.2023 – 15.12.2023)

 • wzbogaca wiedzę na temat zwyczajów i tradycji świątecznych;
 • dostrzega i kontynuuje rytmy;
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na wybraną cechę;
 • dokonuje pomiarów długości;
 • potrafi zaśpiewać kolędę;
 • przygotowuje dla rodziców prezent świąteczny oraz występ na grupową wigilijkę;
 • rozwija umiejętności słowotwórcze podczas składania życzeń;

III WITAMY NOWY ROK (18.12.2023 – 22.12.2023)

 • poznaje różne rodzaje kalendarzy;
 • poznaje pracę zegarmistrza, ogląda różne zegary i zegarki;
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi czasu;
 • wymienia pory roku, przyporządkowuje im określone symbole;
 • rozwija swoje kompetencje matematyczne;
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na wybraną cechę;
 • rozwiązuje zagadki tekstowe;

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Pan Mikołaj święty”

Pan Mikołaj święty jest uśmiechnięty
Pan Mikołaj święty daje nam prezenty (2x)
Dzyń, dzyń, dzyń, jedzie saneczkami, 
dzyń, dzyń, dzyń, dzwoni dzwoneczkami.
Pan Mikołaj święty jest uśmiechnięty
Pan Mikołaj święty daje nam prezenty (2x)

 

 UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

Mikołaj

Dzwonią już dzwoneczki, wesoło jest wszędzie,

Bo święty Mikołaj do nas dziś przybędzie!

Idzie dobry święty, uśmiecha się wkoło,

Grzecznym dzieciom biją serduszka wesoło!

Niesie w dużym koszu słodyczy bez liku,

Pełno dzisiaj wszędzie radości i krzyku!