LUTY 2024 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Ferie zimowe (29.01.–11.02.)

Karnawał na świecie.  Polarna wyprawa (12.02–16.02.)

Na wiślanym szlaku (19.02.–23.02.)

Sztuka blisko nas (26.02.–01.03.)

 

 

Tydzień 1 i 2: FERIE ZIMOWE

 

Tydzień 3: KARNAWAŁ NA ŚWIECIE. POLARNA WYPRAWA

 • dzieci rozwijają zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych
 • doskonalą umiejętność dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje
 • rozwijają aktywność poznawczą poprzez oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii
 • starają się dostrzec i wskazać podobieństwa oraz różnice między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów
 • doskonalą umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • próbują precyzować wypowiedzi oraz pytania w celu uzyskania informacji
 • starają się przestrzegać zasady zachowania zapewniające porządek i bezpieczeństwo
 • kształtują świadomość wpływu działalności człowieka na przyrodę
 • doskonalą umiejętność oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń
 • kształtują postawę otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji

 

Tydzień 4: NA WIŚLANYM SZLAKU

 • dzieci poznają historię naszego kraju oraz zdobywają wiedzę o ważnych historycznie postaciach oraz stolicy naszego kraju
 • rozwijają podstawową orientację na mapie Polski
 • poszerzają wiedzę o wybranych zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach
 • są wdrażane do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak)
 • doskonalą umiejętność formułowania wypowiedzi
 • śpiewają piosenki i uczestniczą w zabawach opartych na tradycji ludowej
 • doskonalą umiejętność planowania kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji
 • posługują się wagą w zabawie i sytuacjach użytkowych oraz kształtują umiejętność określania i porównywania przedmiotów ze względu na ich ciężar
 • doskonalą orientację na kartce, w tym w przestrzeni sieci kwadratowej
 • rozwijają umiejętność radzenia sobie z przegraną i wygraną w sytuacji rywalizacji
 • kształtują postawę troski o otoczenie przyrodnicze
 • kształtują poczucie dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki

 

Tydzień 5: SZTUKA BLISKO NAS

 • dzieci poszerzają słownictwo związane z dziedzinami sztuki: malarstwem, muzyką, rzeźbą, architekturą
 • doskonalą umiejętność przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej
 • poszerzają wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem
 • doskonalą umiejętność porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • starają się rozróżniać i nazywać podstawowe figury geometryczne
 • rozwijają umiejętność tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału
 • doskonalą umiejętność wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru
 • kształtują postawę szacunku dla wytworów kultury
 • są wdrażane do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu
 • kształtują umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką
 • starają się współdziałać podczas realizacji zadań zespołowych
 • kształtują umiejętność właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Przyjaźń – wielka sprawa”

(słowa: Urszula Zielińska, muzyka: Andrzej Seroczyński)

 

1.Tomek, Kaśka, Michał, Ela,

każdy szuka przyjaciela,

z nim się może wszystko zdarzyć,

razem zawsze lepiej marzyć.

 

Ref Nie stój sam, wyciągnij rękę,

z przyjaciółmi nuć piosenkę. (x4)

 

2.Można pobiec na huśtawkę

i z gałęzi zrobić tratwę,

razem odpowiadać echu,

śpiewać lub pękać ze śmiechu.

 

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę.

Z przyjaciółmi nuć piosenkę. (x4)

 

3.A gdy smutek Cię dopada,

jest przyjaciel i jest rada,

jeśli dbasz o swoją przyjaźń,

ona nigdy nie przemija.

 

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę.

Z przyjaciółmi nuć piosenkę. (x4)

 

 

Poznajemy wiersz: „Pogoń za kwadratem”

(Olga Adamowicz)

 

Kwadrat to bardzo dziwna figura,

bo nie wiadomo gdzie jest dół, a gdzie góra.

Ma równe kąty, ma równe boki.

Jest tak samo długi jak i szeroki.

Jeżeli jest ktoś, kto w to nie wierzy,

niech linijką wszystko w kwadracie zmierzy.