PAŹDZIERNIK 2023 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Zapachy i smaki jesieni (02.10–06.10.)

Sztuka bycia razem (09.10.–13.10.)

O czym szumią drzewa? (16.10.–20.10.)

Jesienne strategie zwierząt (23.10.–27.10.)

 

Tydzień 1: ZAPACHY I SMAKI JESIENI

 • dzieci wzbogacają wiedzę o warzywach i owocach oraz ich wartościach odżywczych
 • dostrzegają znaczenie zmysłów w poznawaniu świata
 • kształtują rozumienie funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym
 • rozpoznają modele monet 1- i 2 – złotowych
 • kształtują umiejętność wyrażania i nazywania swoich emocji
 • dostrzegają emocjonalną wartość przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej
 • doskonalą umiejętność dbania o higienę zmysłów
 • starają się przestrzegać zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi
 • stosują zwroty grzecznościowe
 • doskonalą umiejętność współpracy w zespole

 

Tydzień 2: SZTUKA BYCIA RAZEM

 • dzieci poznają zasady racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich
 • rozwijają zainteresowanie książką, czytelnictwem
 • doskonalą umiejętność porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • rozwijają swoją kreatywność i aktywność twórczą
 • kształtują nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • rozwijają umiejętność szanowania emocji swoich oraz innych osób
 • kształtują umiejętność panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej
 • próbują nazywać i rozpoznawać wartości moralne, takie jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

 

Tydzień 3: O CZYM SZUMIĄ DRZEWA?

 • dzieci poznają wybrane gatunki drzew oraz ptaków
 • doskonalą umiejętność obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami
 • utrwalają kolejność pór roku, miesięcy i dni tygodnia
 • rozwijają umiejętność budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów
 • doskonalą umiejętność dokonywania pomiarów
 • rozwijają percepcję słuchową i wyobraźnię muzyczną poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu
 • kształtują zwinność, zręczność i szybkość
 • kształtują postawę proekologiczną oraz wrażliwość na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
 • są wdrażane do odpowiedzialnego wypełniania zadań
 • rozwijają umiejętność współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach

 

Tydzień 4: JESIENNE STRATEGIE ZWIERZĄT

 • dzieci kształtują umiejętność odzwierciedlania opowieści ruchem
 • poszerzają słownictwo o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
 • rozwijają umiejętność uważnego słuchania
 • doskonalą umiejętność logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów
 • ćwiczą aparat mowy poprzez uczestnictwo w zabawach dźwiękonaśladowczych
 • rozwijają umiejętność porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
 • porównują wybrane przedmioty z uwagi na określą cechę
 • rozwijają umiejętność wiązania sznurówek
 • nabywają umiejętność panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
 • kształtują opiekuńczą postawę wobec zwierząt
 • starają się respektować zasady i normy obowiązujące w grupie

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Pani Jesień”

(muzyka i słowa: B. Tartanus)

 

1.Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień:

kapelusz z liści ma.

Listeczków kolorowych

złocistych i brązowych,

czerwonych koralików

kapelusz ma bez liku.

 

2.Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień:

w koszyku dary ma.

Żołędzi i kasztanów,

jabłuszek pięć rumianych

i grzybków – borowików

w koszyku ma bez liku.

 

3.Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień:

piosenki dla nas ma.

Deszczowe, nastrojowe,

wesołe, przebojowe.

W jesiennym notesiku

piosenek ma bez liku.

 

Poznajemy wiersz: „Październik” ze zbioru „Cztery pory roku wiersze dla dzieci”

 

W październiku, w październiku

Jabłek w sadzie jest bez liku,

Takie słodkie i rumiane

Wśród gałęzi pochowane.

 

W październiku, w październiku
Grzybów w lesie jest bez liku,
Tu pod świerkiem, tam pod sosną
Piękne grzyby sobie rosną.

 

W październiku, w październiku
Złotych liści jest bez liku,
Złote liście i kasztany…
Zrobię bukiet z nich dla mamy.