MARZEC 2024- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. PREHISTORYCZNY ŚWIAT. (04.-08.03.2024)

II. W KINIE I W TEATRZE. (11.-15.03.2024)

III. PRZEBUDZENIE PO ZIMIE. (18.-22.03.2024)

IV. OD KURNIKA DO ŚWIĄTECZNEGO KOSZYKA. (25.-28.03.2024)

 

I. TYDZIEŃ: PREHISTORYCZNY ŚWIAT.

 • zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości
 • uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka
 • zapoznanie z zawodem archeologa
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i prowadzenia rozmowy na jego temat
 • wprowadzenie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • utrwalenie nazw zawodów (archeolog, paleontolog)
 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym kodowania, przeliczania, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych

II. TYDZIEŃ: W KINIE I W TEATRZE.

 • poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach
 • poznanie nazw zawodów teatralnych
 • zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów
 • wprowadzenie litery z, Z, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, ćwiczenie aparatu mowy
 • zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy
 • rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania
 • zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do teatrzyków, zabaw dramowych i plastycznych

III. TYDZIEŃ: PRZEBUDZENIE PO ZIMIE.

 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”
 • kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody
 • poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: „W marcu jak w garncu”
 • wprowadzenie litery g, G, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia tabeli pogodowej, zachęcanie do systematycznej pracy
 • zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru
 • zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i głosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni

IV. TYDZIEŃ: OD KURNIKA DO ŚWIĄTECZNEGO KOSZYKA.

 • zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają
 • kształtowanie otwartej postawy na przyrodę i dobra natury
 • rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw
 • utrwalenie nazw członków ptasich rodzin, wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych
 • utrwalanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji
 • kształtowanie postawy otwartości na różne kultury, religie i zwyczaje
 • zapoznanie z technikami ozdabiania jajek i ich nazwami
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego

Nauczymy się piosenki pt. „Piórko z podwórka”

                                   1. Wpadło piórko na podwórko…O, o, o!                                                         

Kurka gdacze: – Ja je wezmę! Ko, ko, ko!

Idzie kaczka- nieboraczka: – Kwa, kwa, kwa!

Ona także na to piórko chrapkę ma.

2. Mały kotek wlazł na płotek: – Miau, miau, miau!

On tym piórkiem też by się pobawić chciał.

Biała kózka kręci głową: – Me, me, me!

Skąd to piórko na podwórku wzięło się?

3. Mruczy krowa- mądra głowa: – Mu, mu, mu!

Ja wam powiem, kto to piórko zgubił tu.

Nagle słychać gdzieś z oddali: – Kle, kle, kle!

Ja tym piórkiem dzisiaj z wami witam się.

 

Nauczymy się wierszyka pt. „Dwa zające”:

(do zabawy ruchowo- naśladowczej)

Jeden zając, drugi zając

skaczą sobie, rozmawiając:

„Tu baranki, tam pisanki,

to świąteczne niespodzianki,

tu jest palma, tam kurczaczek”.

Po trawniku zając skacze,

za nim kurczak i baranek,

a na końcu pięć pisanek.

Skaczą, każdy kozła fika,

aż wskoczyli do koszyka.