STYCZEŃ 2024- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. NADCHODZI NOWY ROK. (02.-05.01.2024)

II. KARNAWAŁ. (08.-12.01.2024)

III. SPORTY ZIMOWE. (15.-19.01.2024)

IV. DZIEŃ BABCI I DZIADKA. (22.-26.01.2024)

V. FERIE ZIMOWE. (29.01.-11.02.2024)

 

I. TYDZIEŃ: NADCHODZI NOWY ROK.

 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • poznanie litery l, L
 • poznanie niektórych zwierząt aktywnych w dzień oraz w nocy
 • ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy
 • poznanie cyfry 7, kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym)
 • utrwalanie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności

II. TYDZIEŃ: KARNAWAŁ.

 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie
 • poznanie litery b, B, ćwiczenia analizy słuchowej i odwzorowywania, utrwalanie poznanych liter
 • poznanie cyfry 0, kształtowanie pojęcia liczby 0 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), utrwalanie poznanych cyfr
 • poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

III. TYDZIEŃ: SPORTY ZIMOWE.

 • poznanie różnych rodzajów sportów zimowych oraz aktywności na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych na śniegu i lodzie, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie litery u, U, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej
 • poznanie cyfry 8, kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej

IV. TYDZIEŃ: DZIEŃ BABCI I DZIADKA.

 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie dziadków
 • utrwalanie nazw członków rodziny
 • poznanie litery s, S, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego
 • poznanie cyfry 9, doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym)
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

FERIE ZIMOWE