WRZESIEŃ 2023- ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Categories :

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. POZNAJMY SIĘ. (01.09.- 08.09.2023)

II. W NASZYM PRZEDSZKOLU. (11.09.-15.09.2023)

III. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI. (18.09.- 22.09.2023)

IV. BEZPIECZNI NA DRODZE. (25.09.- 29.09.2023)

 

I. TYDZIEŃ: POZNAJMY SIĘ.

 • utrwalanie imion dzieci w grupie
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy
 • wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 • ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • czytanie globalne
 • rozwijanie sprawności małej motoryki
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki

II. TYDZIEŃ: W NASZYM PRZEDSZKOLU.

 • poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do nich oraz do ich pracy
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, przeliczania sylab
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki

III. TYDZIEŃ: JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI.

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc
 • kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie innych form imion dzieci z grupy
 • ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej

IV. TYDZIEŃ: BEZPIECZNI NA DRODZE.

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
 • poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, podawanie ich nazw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, kształcenie słuchu muzycznego
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii

Nauczymy się piosenki pt. „Przedszkole drugi dom”

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.
2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
3. Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień…

Nauczymy się wierszyka pt. „Przejście przez jezdnię”

By przez jezdnię przejść bezpiecznie, 

zatrzymaj się przed przejściem koniecznie.

Popatrz w lewo, potem w prawo,

w lewo jeszcze raz- no brawo!

Gdy już wszystko masz sprawdzone,

możesz przejść na drugą stronę.