ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I JA I TY TO MY (1.09.2022 – 9.09.2022)

II SPOTKANIE Z LATAWCEM (12.09.2022 – 16.09. 2022)

III POŻEGNANIE LATA (19.09.2022 – 23.09.2022)

IV TAJEMNICE ZIEMI (26.09.2022 – 30.09.2022)

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

I JA I TY TO MY (1.09.2022 – 9.09.2022)

 • integruje się z rówieśnikami i współpracuje z nimi podczas zabaw;
 • stosuje zwroty grzecznościowe i rozpoznaje sytuacje, w których należy je stosować;
 • wypowiada się na temat treści wiersza, odpowiadając na pytania nauczyciela;
 • określa kierunki i położenie przedmiotów w przestrzeni;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych;
 • odczytuje globalnie imiona oraz zwroty grzecznościowe;

 

II SPOTKANIE Z LATAWCEM (12.09.2022 – 16.09. 2022)

 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
 • konstruuje latawiec we współpracy z rówieśnikami;
 • eksperymentuje, obserwuje, wnioskuje;
 • tworzy kreatywne opowiadania;
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych;
 • dzieli wyrazy na głoski;
 • wskazuje cechy aerodynamiczne niektórych przedmiotów;

 

III POŻEGNANIE LATA (19.09.2022 – 23.09.2022)

 • porządkuje eksponaty w kąciku wakacyjnym oraz logicznie przyporządkowuje je do regionów;
 • dostrzega piękno wytworów człowieka, np. wyrobów sztuki ludowej, oraz darów natury;
 • odczuwa więź emocjonalną z krajem i rodzinnym regionem;
 • współpracuje z dziećmi podczas zabaw ruchowo – naśladowczych;
 • formułuje wypowiedzi, posługując się czasem teraźniejszym i przeszłym;
 • wskazuje na mapie Polski niektóre obiekty geograficzne, np. bieg Wisły, od gór do Morza Bałtyckiego, Warszawę, Kraków, Mazury;
 • wykazuje zainteresowanie wyrazami do czytania globalnego;

 

IV TAJEMNICE ZIEMI (26.09.2022 – 30.09.2022)

 • doposaża kącik zabaw badawczych i sensorycznych;
 • tworzy mapę i zwraca uwagę na nowe pojęcia: „architekt”, „projekt”, „konkurs na projekt”, „rysunek projektu architektonicznego”;
 • klasyfikuje obrazki na dary natury i wytwory człowieka;
 • dostrzega wieloznaczność pojęcia „ziemia”;
 • prezentuje cztery żywioły przy pomocy symboli: koduje i dekoduje złożone układy rytmiczne,
 • czyta globalnie wyrazy podczas zabawy;

 

 

POZNAJEMY NASTĘPUJĄCĄ PIOSENKĘ:

„Na wakacjach było miło”

 

 1. Na wakacjach było miło, było miło

Słońce w plecy nam  świeciło, nam świeciło!

wielkie morze jak umiało, jak umiało,

Za uszami nam szumiało, nam szumiało!

 

Ref: Na wakacjach było miło,

Ale lato się skończyło, ale lato się skończyło!

 

 1. Na wakacjach było miło, było miło,

gdy po górach się łaziło, oj łaziło!

A te góry jak umiały, jak umiały,

wciąż nam widok zasłaniały, zasłaniały!

 

Ref. Na wakacjach było miło…

 

 1. Na wakacjach było miło, było miło,

gdy w jeziorze jedną nogę się umyło,

gdy się wpadło nosem prosto do mrowiska

i się mrówki zobaczyło całkiem z bliska.

 

Ref. Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato się skończyło!

Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato, ale lato, ale lato się skończyło!

 

 

UCZYMY SIĘ TEŻ WIERSZYKA:

„Piękne zwyczaje” Cz.Janczarskiego

 

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:

Mówi „dzień dobry”, gdy rano wstaje.

A drzewa, lśniące rosą nad ranem,

Szumią „dzień dobry, słonko kochane”.

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,

Mówi „przepraszam”, potem odpływa.

Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,

„dziękuję” – szumią trawy i zioła.

Słonko dzień cały po niebie chodzi.

„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.

Mrok szary wkoło, trawy i drzewa

„dobranoc” szumią z prawa i z lewa.