KWIECIEŃ 2024 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Morskie podróże i opowieści (03.04–05.04.)

W domu i w zagrodzie (08.04.–12.04.)

Eko stylem życia (15.04.–19.04.)

Strażnicy książek (22.04.–26.04.)

 

Tydzień 1: MORSKIE PODRÓŻE I OPOWIEŚCI

 • dzieci doskonalą umiejętność rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu
 • rozwijają zainteresowanie osiągnięciami i wynalazkami człowieka
 • wzbogacają wiedzę na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych
 • doskonalą umiejętność klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów
 • próbują tworzyć i odczytywać zapisy działań matematycznych
 • kształtują umiejętność rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze
 • doskonalą umiejętność tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, materiałem naturalnym
 • kształtują umiejętność radzenia sobie w sytuacji czekania na swoją kolej i rywalizacji
 • starają się dostrzec emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtują postawę troski o otoczenie przyrodnicze

 

Tydzień 2: W DOMU I W ZAGRODZIE

 • dzieci wzbogacają wiedzę na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych oraz postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • doskonalą umiejętność płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji
 • dostrzegają znaczenie liter, cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • wzbogacają własne doświadczenia w zakresie mierzenia długości
 • doskonalą umiejętność tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
 • starają się kreślić wzory i szlaczki w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi
 • doskonalą sprawność rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych
 • są wdrażane do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych
 • kształtują umiejętność szukania wsparcia w sytuacjach trudnych
 • dostrzegają, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawiają w stosunku do nich życzliwość i troskę
 • kształtują postawę szacunku dla pracy rolników

 

Tydzień 3: EKO STYLEM ŻYCIA

 • dzieci poszerzają wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)
 • wzbogacają wiedzę na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie różnych form ochrony przyrody
 • doskonalą umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
 • rozwijają kreatywność i wyobraźnię przez łączenie technik plastycznych
 • starają się wykorzystywać piktogramy do kodowania informacji
 • są wdrażane do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych
 • kształtują postawę godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych
 • są wdrażane do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu
 • starają się kształtować postawy proekologiczne w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii
 • kształtują potrzebę reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

 

Tydzień 4: STRAŻNICY KSIĄŻEK

 • dzieci próbują dostrzegać różnice pomiędzy książkami
 • kształtują umiejętność konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach
 • poszerzają słownik czynny i bierny związany z tematyką książek, czytelnictwem
 • doskonalą umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi
 • kształtują umiejętność recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu
 • doskonalą umiejętność posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
 • są wdrażane do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej
 • są zachęcane do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu
 • dostrzegają wpływ książek na emocje i nastrój
 • wiedzą, że należy przestrzegać reguł w grach planszowych
 • są wdrażane do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji
 • kształtują świadomość narodową i poczucie dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Dbaj o Ziemię”

(muzyka: Barbara Tartanus, słowa: Iwona Fabiszewska)

 

1.Nie rzucaj papierków na trawę.

Nie zaśmiecaj Ziemi.

I pomóż nam dbać o planetę.

Niech wszystko się zazieleni.

 

Ref. Bo Ziemia to nasz dom,

mieszkamy właśnie tu,

gdzie się roztacza w krąg

wiosenny zapach bzu.

 

2.Nie zrywaj i nie łam gałązek.

 Nie strasz zwierząt w lesie.

Przyroda ci wnet podziękuje.

Na listkach szczęście przyniesie.

 

Ref. Bo Ziemia to nasz dom,

mieszkamy właśnie tu,

gdzie się roztacza w krąg

wiosenny zapach bzu. /bis

 

Poznajemy wiersz „Ekologia” autorstwa Ewy Zakrzewskiej            

Ekologia – słowo znane,

W całym świecie powtarzane.

Znaczy, by nie było śmieci

i świat czysty miały dzieci.

Kto chce chronić środowisko

Musi o nim wiedzieć wszystko

Więc dlatego dziś się uczmy

Jak najlepiej chronić je.

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę,

Czysty domek chce mieć przecież.

A gdy tylko patrzy wkoło,

To co widzi? Wszędzie śmieci,

Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie

I od święta i na co dzień.

Każdy śmieć do kosza włóż

Wtedy czysto będzie już!