MARZEC 2024 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Recepta na zdrowie (04.03–08.03.)

Kiedyś i dziś (11.03.–15.03.)

Na tropach wiosny (18.03.–22.03.)

Radosna Wielkanoc (25.03.–27.03.)

 

Tydzień 1: RECEPTA NA ZDROWIE

 • dzieci wzbogacają wiedzę na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
 • rozumieją konieczność systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach
 • są wdrażane do samokontroli i dbałości o czystość własnego ciała oraz estetykę wyglądu
 • doskonalą umiejętność rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu
 • rozwijają umiejętność czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • próbują porządkować przedmioty według długości – wzrastająco i malejąco
 • doskonalą umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby
 • dostrzegają znaczenie liter, cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • doskonalą umiejętność uważnego słuchania i wykonywania poleceń
 • są wdrażane do systematycznej dbałości o czystość przyborów łazienkowych
 • doskonalą umiejętność dokładnego mycia zębów
 • rozumieją znaczenie dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania
 • kształtują umiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

 

Tydzień 2: KIEDYŚ I DZIŚ

 • dzieci są wdrażane do korzystania z różnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji
 • próbują budować dłuższe wypowiedzi, uczą się wyrażać opinie i oceny oraz uzasadniać swoje wypowiedzi
 • rozwijają zainteresowania techniczne
 • doskonalą umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • wyrażają ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • doskonalą umiejętność czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia
 • rozwijają orientację w przestrzeni sieci kwadratowej
 • doskonalą umiejętność rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • starają się kontrolować swoje zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku
 • próbują tworzyć konstrukcje płaskie i przestrzenne oraz kompozycje z różnorodnego materiału
 • kształtują nawyk regularnego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • przestrzegają zasad bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • są wdrażane do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek, higienę i bezpieczeństwo podczas korzystania z nowoczesnej technologii

 

Tydzień 3: NA TROPACH WIOSNY

 • dzieci są wdrażane do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poszerzają pojęcia związane ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
 • kształtują umiejętność wyrażania wiedzy i emocji dotyczących zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny
 • starają się ilustrować zjawiska przyrodnicze poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
 • doskonalą umiejętność postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji, pasjonujących historii oraz wiedzy o świecie, dostrzegania znaczenia umiejętności czytania w codziennym życiu
 • starają się odróżniać elementy świata fikcji od rzeczywistości
 • porównują liczebność zbiorów
 • doskonalą umiejętność posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • rozwijają umiejętność samodzielnego dostosowania ubrania do pogody
 • dostrzegają emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtują postawę zainteresowania i troski o przyrodę
 • rozpoznają wartość obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków

 

Tydzień 4: RADOSNA WIELKANOC

 • dzieci wzbogacają wiedzę o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy
 • są wdrażane do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • kształtują umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • próbują tworzyć i odczytywać szyfry według przyjętego kodu
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów
 • wzbogacają doświadczenia w zakresie mierzenia płynów
 • starają się przestrzegać zasady i normy przyjęte w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • kształtują umiejętność postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej
 • próbują dokonać oceny swojego postępowania
 • są wdrażane do dbania o higienę oraz kształtują umiejętność dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania
 • kształtują empatyczną postawę wobec osób potrzebujących pomocy
 • przestrzegają zasad kulturalnego zachowania przy stole

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Kolorowe pisanki”

(słowa: Anna Bomba, muzyka: Miłosz Konarski)

 

1.Skacze, skacze zajączek – hop, hop, hop.

Chciałby złapać jajeczko – och, och, och.

Jajko z góry ucieka – ach, ach, ach.

Nagle wpada do kosza – tak, tak, tak.

 

Ref. Będą piękne pisanki,

kolorowe kraszanki.

Niebieskie i czerwone,

kropkami ozdobione. /x2

 

2.Skacze, skacze zajączek – hop, hop, hop.

Złapał małe jajeczko – och, och, och.

Chwycił pędzel i farby – ach, ach, ach.

I maluje pisankę – tak, tak, tak.

 

Ref. Będą piękne pisanki…

                             

 

Poznajemy wiersz: „Pożegnanie Marzanny” A. Widzowskiej

Marzanno, Marzanno, zimowa panno

byłaś z nami zimę całą.

Nie spałaś, ale hasałaś, skakałaś,

śniegiem czasem sypałaś.

Na nartach i sankach z nami zjeżdżałaś,

mroźnym wiatrem też zawiałaś.

Radowaliśmy się wszyscy w koło

bo z tobą zima była wesoła.

Tak też mogliśmy sporty różne uprawiać

i w ciepłych ubrankach na podwórku się bawić.

Dzisiaj smutno żegnać cię,

bo już kończy zima się.

A wiosna się zaczyna.

Ustąp więc nasza panno słomiana,

bo pani w zieleni czeka przybrana.